CD's

Er staat veel muziek op het internet op websites als YouTube. Echter als u de originele muziek wilt kunt u deze in veel gevallen het best direct van de CD's zelf af halen. De muziek welke gratis van het internet is af te halen komt in de meeste gevallen alsnog van CD's af. Het komt vaak voor dat enkele mensen de originele CD's kopen en de nummers hiervan vervolgens online zetten om er zelf geld aan te kunnen verdienen. Voor mensen die met minder goede kwaliteit tevreden zijn kunnen deze muziek vervolgens gratis, of voor weinig geld van het internet afhalen.

Wat is een CD?

De huidige generatie kent niet anders meer dan de Compact Disc of terwijl de CD. Echter is deze er niet altijd geweest. Voor de CD's werd muziek afgespeeld via een grammofoonplaat gemaakt van vinyl. De eerste compact disc werd gemaakt in 1982 door het Nederlandse bedrijf Philips. Enkele jaren later werd de CD-ROM geïntroduceerd. De ROM staat hier voor “Read Only Memory”, wat betekende dat de gebruikers slechts konden bekijken wat er op de CD stond en er verder niks mee konden. Dit werd voornamelijk voor software gebruikt. Nog enkele jaren later werd ook de CD-R geïntroduceerd. De CD-R staat voor “Recordable”, wat wil zeggen dat vanaf nu ook de gebruikers van de CD-R bestanden op de CD konden branden.

Waarom CD's kopen

Voor veel mensen is het nog altijd de vraag waarom ze CD's zouden moeten kopen, de inhoud staat immers gratis op het internet. Echter wordt vaak vergeten hoeveel tijd, moeite en geld in het maken van de CD is gestopt. Vooral bij muziek CD's wordt vaak niet goed nagedacht over de herkomst. De artiesten verdienen hun dagelijkse kost met het uitbrengen van CD's. Wanneer er geen CD's meer worden gekocht zullen deze artiesten dus maar weinig inkomsten genereren wat er voor kan zorgen dat ze noodgedwongen moeten stoppen vanwege financiele problemen. Door CD's te blijven kopen zorgen we met zijn allen ervoor dat de artiesten door kunnen blijven gaan met het maken van muziek en CD's uit kunnen brengen. Waardeer je muziek van een bepaalde artiest? Laat dit dan zien door een CD te kopen. Deze kunt u dan meteen op uw feest draaien.